Secure Transport Access Control (STAC)

Diarienummer
Koordinator Datachassi DC AB - Datachassi AB
Bidrag från Vinnova 493 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00811

Statistik för sidan