Secure Industrial Internet of Things

Diarienummer 2017-05026
Koordinator RISE SICS AB - RISE SICS AB, Kista
Bidrag från Vinnova 415 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - april 2018
Status Pågående
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

Syfte och mål

Digitalisering förvandlar för närvarande grundläggande tillverkningsindustrin. Nyckeln till denna omvandling är trådlösa, helt autonoma fabriker, byggnader och kritisk infrastruktur baserad på Cyber-Physical Systems och industriell Internet of Things (IIoT). Säkerhet är ett viktigt hinder i denna omvandling, speciellt för IIoT som förbinder kritisk infrastruktur och processer. Vårt projekt kommer att ge säkerhet för IIoT.

Förväntade effekter och resultat

Vårt projekt kommer att ge säkerhet för IIoT och addresserar t.ex. moderna fabriker som bygger på flera tusentals möjliga resursbegränsade sensorer och ställdon, en miljö som är av yttersta relevans för den svenska industrins konkurrenskraft. Andra exempel är kommersiella byggnader som också förlitar sig på tusentals sensorer och ställdon. Vi strävar efter att säkerställa motståndskraft mot aktiva attacker, attackdetektering och mildring av pågående attacker.

Planerat upplägg och genomförande

Målet med denna förstudie är att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot samt resurser, särskilt rätt uppsättning partner, som gör det efterföljande Celtic Plus-projektet till en framgång. Under det här projektet utför vi SWOT-analyser på de viktigaste idéerna och strategierna för projektet, vi identifierar ytterligare partners och försöker få deras engagemang. Vi fördelar arbetet och ansvaret för det efterföljande projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.