SEALER: planering för EUREKA

Diarienummer 2014-06022
Koordinator Blykalla reaktorer Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Målet med projektet var att skriva ansökan om medel till EUREKA för att designa och bygga en styrstavsprototyp för SEALER. Målet har ej uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Ett MoU med Promation ha undertecknats, där Blykalla och Promation åtar sig att arbeta tillsammans för att utveckla SEALER. Inom ramen för detta MoU kommer Promation och Blykalla bilda ett gemensamt företag för att designa, konstruera och sälja SEALER-reaktorer i Kanada. Detta utfall är, även om det inte utgjorde ett explicit mål för VINNOVA-projektet, av stort värde för Blykalla Reaktorer. Det gemensamma företaget förväntas starta sin verksamhet före utgången av 2015.

Upplägg och genomförande

Flera resor till Ontario i Kanada genomfördes, och diskussioner med Promation i Oakville ägde rum.

Externa länkar

Webbsida för Blykalla Reaktorer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.