SDR Sweden: Service Design Research Sweden

Diarienummer 2013-05444
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet SDR Sweden har haft som mål att utreda om och i så fall på vilket sätt ett nationellt forskningscentrum kring design för tjänster skulle kunna etableras och struktureras.

Resultat och förväntade effekter

I arbetet har fem centrala forskningsaktörer identifierats. Dessa har tillsammans fångat de olika perspektiv och den designforskning som behövs för att ett forskningscentrum på kort sikt skall vara konkurrenskraftigt, och på längre sikt bygga och stärka designforskningen i Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits i en öppen och inkluderande process, i samverkan med bland andra People Powered Future, Mötesplats Social Innovation, och andra centrala aktörer inom design för tjänster.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.