SD Dolores

Diarienummer
Koordinator RLS GLOBAL AB - Rubicon Life Science
Bidrag från Vinnova 2 496 500 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2014
Status Avslutat