ScorX - digital community för körbranschen

Diarienummer 2014-04897
Koordinator SCORX AB
Bidrag från Vinnova 995 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudsyfte med detta Projekt var att ta fram en ny Spelare/Läsare för ScorX Plattform för kör-segmentet. Detta har väl uppfyllts! I gott och nära samarbete mellan ScorX AB - som beställare och projektägare - och delägaren/ursprungliga teknikutvecklaren Ayond AB och music/tech-specialisterna DoReMir AB har en sådan Spelare/Läsare tagits fram, med sluttester under september/oktober och lansering före jul 2015. Den kommer att ha hög funktionalitet på mobiler och läsplattor - vi har medvetet valt att inte utveckla en native app.

Resultat och förväntade effekter

Det viktigaste skälet till den utveckling som Projektet avsåg, var att komma ifrån Flash, som den tidigare lösningen byggde på, och som visat sig blivit ett hinder i läsplattevärlden. Den nya tekniken har också gett oss några andra avgörande funktioner: responsiv presentation i mobiler/läsplattor, kan hantera också midi-filer (inte bara audio-/mp3-filer som tidigare), bättre zoom, bättre fullscreen-funktion, flerspråksstöd t ex Alla dessa förbättringar har vi fått feed-back på behövdes förstärkas från våra kunder och användare

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts i ett mycket gott samarbete. Först presenterades ScorX behov och nuvarande lösningar, och en Backlogg-lista skapades i en gemensam area i Scrumwise. Denna delades in i Sprintar på c:a en månad var, med detaljerad uppdelning på tasks, personer, tider. I varje sprint hade vi ett halvdagsmöte med alla inblandade, där status presenterades samt nästa sprint modifierades. ScorX har kontinuerligt fått avrapportering om läget tids-/kostnadsmässigt.

Externa länkar

Den nya Spelaren/Läsaren är färdigtestad och kommer att marknads-lanseras före jul

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.