Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Scila Risk Module - risk modellering och validering i realtid

Diarienummer
Koordinator SCILA AB
Bidrag från Vinnova 1 426 887 kronor
Projektets löptid april 2017 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Inom ramen för projektet Scila Risk Module har Scila utvecklat ett system för beräkningar av finansiell risk och validering av dessa riskberäkningar i realtid. För att uppnå detta har fokus legat på: (i) marknads- och konkurrentanalys för att skapa en tydlig kravbild och (ii) design och utveckling av ett modernt, robust och skalbart system med hög prestanda med ett flexibelt användargränssnitt som möjliggör avancerad visualisering av finansiell risk.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat ett system med de funktionella och tekniska krav som som identifierades i det initiala kravarbetet och systemet är nu redo för att implementeras hos en referenskund. Scila bedömer att att systemet har en stor potential och vi har redan idag potentiella referenskunder framförallt bland Scilas existerande kundbas. Projektet och utveckling av produkten kommer att fortsätta även efter avslutad projekt inom ramen för Vinnovas finansiering med fokus på marknadsföring och vidareutveckling av riskmodeller.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts i fyra faser. I fas ett genomfördes en marknads- och konkurrentanalys för att få en fördjupad förståelse över de basala funktioner som systemet behöver utöver de mer specifika innovativa funktioner som projektet syftar till. Grundläggande krav specificerades och arbetet med den tekniska designen av systemet inleddes i fas två. Fas tre och fyra har fokuserat på utveckling av systemet innefattande explorativ utveckling för utvärdering av olika tekniker samt samarbete med potentiella referenskunder för att säkerställa funktionalitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00093

Statistik för sidan