Science Park Gotland

Diarienummer 2015-06374
Koordinator SCIENCE PARK GOTLAND - Sience Park Gotland
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Inkubationsstöd Erfarenhetsutbyte