Science Forum 2012

Diarienummer
Koordinator SwedenBIO Service AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

2012 års upplaga av Science Forum anordnades i Göteborg på temat Beyond the Pill future of healthcare. Syftet var att öka kontaktytorna mellan akademin och industrin och samlas kring ett tema av intresse för båda parter. Feedbacken från deltagarna var positiv med kommentarer om att temat var intressant och att denna typ av möten som vänder sig till både industri och akademi är viktigt att arrangera.

Resultat och förväntade effekter

Mötet arrangerades av SwedenBIO i samarbete med Chalmers styrkeområde life science technologies samt GöteborgBIO. På detta vis lockades både talare och deltagare från både industri och akademi. Mötet lockade närmare 100 deltagare och ca 50% av deltagarna kom från industrin, 40% från akademi och 10% från non-profit organisationer. Talarna delade med sig av sina erfarenheter och det framkom tydligt att förmågan att sälja in sin idé och att hitta finansierings var två viktiga delar för framgång och kring detta uppstod diskussion och utbyte av erfarenheter mellan talare och deltagare.

Upplägg och genomförande

Mötet hölls em den 13/11 i Göteborg. Enligt feedback var tidpunkten bra och lokalen lämplig för ändamålet. Under pausen arrangerades en speed dating, då talarna stod vid var sitt pelarbord och övriga deltagare har möjlighet att gå runt och prata med talarna. Konceptet var uppskattat med kommentarer att utveckla konceptet mer framöver vilket visar på intresse för denna typ av aktivitet. T Talarna var inbjudna att delta i en avslutande paneldiskussion på temat ´future of health care´. Ett flertal diskussioner uppstod och som så ofta önskar man att det fanns mer tid.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.