Scania Hybrid Koncept

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 925 000 kronor
Projektets löptid maj 2007 - februari 2011
Status Avslutat