Scandsoft Automatiserat system för stenbearbetning

Diarienummer 2008-03534
Koordinator SCANDINVENT AB
Bidrag från Vinnova 430 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2009
Status Avslutat