Scandsoft Automatiserat system för stenbearbetning

Diarienummer
Koordinator SCANDINVENT AB
Bidrag från Vinnova 430 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03534

Statistik för sidan