SAUNA Cube - Ett paradigmskifte i monitorering av atmosfärisk radioaktivitet

Diarienummer 2017-04274
Koordinator SCIENTA SENSOR SYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Med SAUNA Cube införs ett nytt nätverkstänkande för monitorering av atmosfärisk radioaktivitet. Målet är att utveckla ett billigt mätsystem som enskilt har sämre prestanda än dagens stora och dyra produkter, men genom att installera flera små och billigare system i ett nätverk får kunderna en totalt lägre kostnad och bättre mätprestanda än vad dagens system erbjuder. Vi tror att en array med SAUNA Cube kommer att ge bättre karaktäriserings- och detekteringsmöjligheter samt upp till 10 gångers bättre lokalisering av källan för utsläppet.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat är ett billigare, mindre, mer autonomt system, som även har en bättre transporter- och servicebarhet än dagens system. SAUNA Cubes enkelhet gör också att installationstiden kommer att minimeras. Ett nätverk av stationer möjliggör också ett nytt servicetänkande då vi har redundans och kan arbeta med utbytesenheter istället för att felsöka och reprarera på plats. Detta kommer resultera i bättre datatillgänglighet och lägre kostnader för våra kunder. Med SAUNA Cube kommer vi också kunna erbjuda ett mer komplett produktutbud.

Planerat upplägg och genomförande

Identifiera och utvärdera nya kundkrav, önskemål och affärsmodeller. Utreda livscykel- och produktionskostnad i ett tidigt skede då detta kommer vara avgörande för att nå uppsatta mål. Dessa utredningar kommer ligga till grund för design av prototypen. Efter byggnation och test av protoypen kommer den testas mot förväntad kravspecifikation i labbmiljö. Uppnådd prestanda kommer sedan användas för att utvärdera de simuleringar som gjorts på nätverksprestanda för att på så sätt ta reda på om vi uppnått förväntat resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.