Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SAUNA Cube - Ett paradigmskifte i monitorering av atmosfärisk radioaktivitet

Diarienummer
Koordinator SCIENTA SENSOR SYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juli 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med SAUNA Cube var att införa ett nytt nätverkstänkande för monitorering av atmosfärisk radioaktivitet. Målet med projektet var att utveckla en första prototyp som tillsammans med fler system i en array ska uppnå en högre prestanda än dagens produkter. Systemet kan enskilt tillåtas ha en sämre prestanda men behöver vara tillräckligt billigt för att hålla kostnaden nere för en hel array. Simuleringar har visat att en array med SAUNA Cube kommer ge bättre karaktäriserings- och detekteringsmöjligheter samt upp till 10 gånger bättre lokalisering av källan för utsläppet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntat resultat var ett billigare, mindre och mer autonomt system, som även har en bättre transporter- och servicebarhet än dagens system. Projektet har resulterat i att en industriell prototyp har konstruerats med en uppnådd prestanda över förväntan i linje med SAUNA II i nuvarande installerad bas. Kostnaden för produktion bedöms vara något hög men inom förväntan och möjligheter finns att ytterligare minska materialkostnaden när vi går till serietillverkning. Med SAUNA Cube kommer vi kunna erbjuda ett mer komplett produktutbud.

Upplägg och genomförande

Att nå önskad prestanda för Cube med en tillräckligt låg produktionskostnad har varit centralt i projektet för att kunna nå uppsatta mål. Därför har fokus tidigt under designfasen varit på att konstruera ett system med så billiga och stabila komponenter som möjligt och att systemet ska vara enkelt att montera, serva och installera. Design av styrmjukvara och datautläsning har baserats på samma principer. Att uppnådd prestanda dessutom är över förväntan har öppnat upp för många nya affärsmöjligheter och kunderbjudanden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04274

Statistik för sidan