SATS 2010

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2010
Status Avslutat

Syfte och mål

Enligt beslut TSS operativ styrgrupp den 2 september: Swedish Automotive Testing Seminar, SATS är ett årligt seminarium som TSS håller tillsamans med LTU och SPGA (Swedish Proving Ground Association). I år är det tredje året seminariet hålls och det går av stapeln den 20-21 oktober på hotell Laponia i Arvidsjaur. Syftet med seminariet är att skapa en mötesplats för proventreprenörer, fordontillverkare och forskare inom området fordonsprovning. För program se: http://www.testsitesweden.com/about-tss/testing-seminar

Resultat och förväntade effekter

En väl genomförd konferens med bra deltagande från södra Sverige

Upplägg och genomförande

Medel används för att finansiera resa och uppehälle för fem inbjudna talare från fordonsklustret.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01814

Statistik för sidan