Sargdörr

Diarienummer 2017-05488
Koordinator CRAFTBYUS SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla ett nytt gångjärn för snedställda väggar och då framförallt sarger i ridhus. Dörrar med konventionella gångjärn blir mycket otympliga i snedställda väggar/sarger eftersom vinkeln på sargdörren och dess egentyngd utgör en kraft som blir svårmanövrerad främst för barn och funktionsnedsatta.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av projektet ska bli en testad prototyp inklusive erforderlig dokumentation såsom ritningar och beräkningar. Produkten skall vara så långt framtagen att den är klar för lansering på den öppna marknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Beräkningar av normalkrafter, böjningar mm Inköp och göra mock-up av sarg, inköp av material mm Verifiering genom datorsimulering, FEM Digital produktbestämning, ritningar Produktframtagning, tillverkning Test av produkt Revidering Slutframtagning av försäljningsbar produkt

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.