Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sargdörr

Diarienummer
Koordinator CRAFTBYUS SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet är att utveckla ett nytt gångjärn för snedställda väggar och då framförallt sarger i ridhus. Dörrar med konventionella gångjärn blir mycket otympliga i snedställda väggar/sarger eftersom vinkeln på sargdörren och dess egentyngd utgör en kraft som blir svårmanövrerad främst för barn och funktionsnedsatta.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet ska bli en testad prototyp inklusive erforderlig dokumentation såsom ritningar och beräkningar. Produkten skall vara så långt framtagen att den är klar för lansering på den öppna marknaden.

Upplägg och genomförande

Efter en del konceptstudier valdes en idé ut, vilken vi byggde upp som en skalad mock-up av trä och 3D printade detaljer. Ett ritningsunderlag CAD-modellerades samt en del moment- och hållfasthets-analyser gjordes på konstruktionen. En fullskalig del av en ridhussarg byggdes sedan upp av trä i vilken vi senare testade dörrmekanismen. Principen fungerade bra, men vi avser att förbättra den ytterliggare samt att reducera öppningskrafterna för att nå en status av kommersiell produkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 januari 2018

Diarienummer 2017-05488

Statistik för sidan