SARA

Diarienummer
Koordinator LVI Low Vision International Aktiebolag - LVI Low Vision international AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - december 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01204

Statistik för sidan