SARA Sensor System

Diarienummer 2014-04434
Koordinator i2G Invent AB
Bidrag från Vinnova 422 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - februari 2015
Status Avslutat