Sansodeg V2.0

Diarienummer 2015-02202
Koordinator SANSO MIXING SYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Syftet var att i full skala verifiera att den helt nya pulver/vätska Blandningstekniken håller måttet. Att resultatet även är repeterbart och klarar av de högt satta krav på bättre råvaruutnyttjande och leverera kommersiellt gångbara egenskaper på slutprodukten. En kommersiell brödprodukts recept och kravspec användes som testobjekt.

Resultat och förväntade effekter

De högt ställda förväntningar på råvaruutnyttjande till lika eller bättre produktegenskaper uppnåddes. För veteprodukter mellan 1-4000Kg/h innebär detta en god ROI innan befintliga maskiner nått end of life Tekniken möjliggör även att vete med lägre proteinhalt kan användas. Att kunna få in +6g mer vatten/100g mjöl är även klimatsmart på systemnivå. Ett grovt miljöestimat gjord av en miljösakkunnig skulle vår nya Blandningsteknik, om införd på västvärldens storbagerier, innebära en minskning på det helt ofattbara ~50 miljoner fat olja per år!

Upplägg och genomförande

Fullskaleprototyp i bagerimiljö togs fram. Delvis utifrån de helt nya forskningsrönen. En stor utmaning då mätmetod och mätutrustning för rönens nya variabler saknas i Norden. verifieringar blev likväl utförda i möjligaste mån i nära samarbete med oberoende forskare. Det kommersiella Receptet och produktens egenskaper definierades av produktens ägare. Vetenskapligt erhöll vi trots utmaningarna indikatorer på delresultat i förväntad riktning. Ur ett kommersiellt perspektiv var det lättare att verifiera det förväntade resultatet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.