Samverkansstrategier samt studenters entreprenörskap och involvering i innovationsprocesser

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Samverkansavdelningen
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål har uppfyllts. Projektet har vidareutvecklat och skapat en hållbar projektplan för genomförandet av insatsområdena i steg 2. 1. Kunskapstriangelns tillämpning på unga universitet. (I ansökan steg 2 benämns området som ´Samverkan för utveckling och tillväxt´, vilken signalerar syftet med att stärka samverkansområdet.) 2. Studenters entreprenörskap och involvering i innovationsprocesser.

Resultat och förväntade effekter

Den utvecklade projektansökan för steg 2 (genomförande) följer förväntade effekter och resultat: I) Lägga en grundläggande samverkansstrategi (styrdokument), som kan genomsyra utbildnings- och forskningsverksamheten, vid varje lärosäte. II) Utveckla systematiska modeller och aktiviteteter som ger studenterna de entreprenöriella verktyg och ett innovativt synsätt som de behöver för att utvecklas som individer och bygga ett framtida samhälle, samt att studenter kan involveras i forskares och företags innovationsprocesser.

Upplägg och genomförande

Projektets parter Miun, KAU, öRU och LNU har genomfört projektet med gemensamma ansträngningar. Varje part har bidragit med ett eget perspektiv, erfarenheter, exempel och strukturer. Utvecklingen av innehållet i projektansökan steg 2 har gjorts genom gemensamma workshops och processats inom respektive lärosäten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.