Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkansstrategi regionalt, nationellt och internationellt för SIP Lättvikt enskilt projekt

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - september 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet har varit att ta fram en strategi för hur SIP Lättvikt genom samverkan på regional och internationell nivå bättre skall kunna förverkliga den nationella Lättviktsagendan. Det genomförda strategiarbetet har stärkt SIP Lättvikts internationella ambitioner och skapat en samsyn på hur internationellt arbete bidrar till genomförandet av Lättviktsagendan. För de regionala noderna har strategiarbetet lyft hur den nationella plattformen kan stärkas och skapa mer resurser till lättviktsområdet genom regional samverkan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Två strategiskrifter har tagits fram och godkänts av SIP Lättvikts styrelse, en för det internationella arbetet och en för regionala LIGHTer-noder. Genom arbete med lättvikt skapas förutsättningar för att klara de utmanande miljömål som världen ställs inför. Verksamheten inom SIP Lättvikt styrs utifrån den strategiska forsknings- och innovationsagenda som kallas Lättviktsagendan. Genom att ta fram en strategi för SIP Lättvikts samverkan på regional och internationell nivå vill vi skapa ökade förutsättningar för att förverkliga den nationella Lättviktsagendan.

Upplägg och genomförande

Arbetet tog avstamp i två strategidiskussioner med SIP Lättvikts styrelse. Därefter arbetade en grupp med strategiutveckling med avstämningar med en mindre grupp från styrelsen samt programledningen. För den regionala strategin har även regionala parter kopplats in för avstämning. Engagemanget från styrelse och programledning har varit avgörande för en förankrad strategi.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01612

Statistik för sidan