Samverkansstrategi regionalt, nationellt och internationellt för SIP Lättvikt enskilt projekt

Diarienummer 2017-01612
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer

Syfte och mål

Målet är att ta fram en strategi för samverkan på regional, nationell och internationell nivå för SIP Lättvikt. Strategin är ett verktyg för att förankra innovationsområdet på flera nivåer. Det är ett initiativ som utgår från SIP Lättvikts utvärdering av etapp 1. Vi ska fortsätta att utveckla SIP Lättvikt nationellt som ett nav, utifrån ´det svenska lättviktslandskapet´. Det långsiktiga målet med vårt internationella arbete är att stärka svenska lättviktsföretags internationella möjligheter genom att etablera LIGHTer som det ledande lättviktsnätverket i Europa.

Förväntade effekter och resultat

De regionala noderna syftar till att skapa en regional förankring och innovation, framförallt med ett fokus på SMF. Vi ska utveckla SIP Lättvikt nationellt som ett nav, utifrån ´det svenska lättviktslandskapet´. Det långsiktiga målet internationellt är att stärka svenska lättviktsföretags internationella möjligheter genom att etablera LIGHTer som det ledande lättviktsnätverket i Europa. LIGHTer kommer då serva svenska företag med kontakter till finansieringsmöjligheter, till potentiella kunder/leverantörer samt kompetens/resurser både i Sverige och internationellt.

Planerat upplägg och genomförande

Vi ska ta fram en regional strategi för att få leverantörskedjor att tillsammans öka sina affärer. Leverantörerna ska bli innovativa partners och hitta kunder i nya branscher. OEM fungerar som motorer. Målet är att följa SMF i ca 10 år och använda arbetssätten innovationscheckar, gränsgångare, certifiering och ´first customer´. Vi ska ta fram en internationell strategi som stärker svenska lättviktsföretags internationella möjligheter genom att etablera LIGHTer som det ledande lättviktsnätverket i Europa. Budgeten omfördelas på fler parter i samråd med styrelsen.

Externa länkar

LIGHTer har fått förtroendet att leda och utveckla det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.