Samverkansmodell för utveckling av normkritiska tjänster inom modebranschen

Diarienummer 2014-02741
Koordinator Göteborgs Universitet - Centrum för konsumtionsvetenskap
Bidrag från Vinnova 292 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att genomföra en förstudie för att skapa förutsättningar för ett huvudprojekt som utvecklar metoder för en samverkansmodell för normkritisk tjänsteutveckling i modebranschen, med fokus på inkludering, tjänster och jämlikhet. Utfallet är ansökning om två olika huvudprojekt som fokuserar dels modets normer utifrån en medforskningsprocess, dels ett ifrågasättande av designens ´hjälpande´ karaktär genom ett mer konfrontation och design-aktivistiskt arbetssätt. Målet var tjänsteutveckling. Utfallet att tjänsteutveckling visade sig komplicerat.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat underlag för att arbeta fram två olika aktörskonstellationer för att gå vidare med två olika huvudprojekt.

Upplägg och genomförande

Genom en kartläggning av fältet och efterföljande workshops och möten med centrala aktörer har underlag skapats för vidare arbetet och för att utveckla två huvudprojekt för vilka ansökan om finansiering kommer att gå in till Vinnova i juni 2015.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.