Samverkan kring behovsdriven utveckling (SABU)

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juli 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att genom samverkan mellan myndigheter, landsting och kommuner inventera existerande metoder, fördjupa förståelsen för och öppna upp för nya former för kund- och behovsdriven utveckling. Projektets mål är att skapa förutsättningar för kunskapsöverföring, en grund för kreativt utvecklingsarbete, samt leverera ett praktikbaserat underlag.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har i enlighet med de förväntade effekterna (i) ramat in, strukturerat och fördjupat förståelsen kring de utmaningar och möjligheter som är kopplade till kund- och behovsdriven utveckling hos deltagande myndigheter, landsting och kommuner samt (ii) utmanat för givet tagna utgångspunkter och tagit ett första steg för att (ii) skapa underlag för kunskapsöverföring (identifierat delade behov samt önskade arbetsprocesser).

Upplägg och genomförande

Tre huvudaktiviteter utförts (Ai) Inventering av kompetens, (Aii) verksamhetsnära hemuppgifter samt (Aiii) workshops och personer som anses vara särskilt knutna till behovsdriven utveckling har identifierats, dessa personer har redovisat respektive verksamhets styrdokument, roller och praktiska erfarenheter och gemensamt diskuterat ovanstående, utmanat tidigare föreställningarna för att skapa ett mer kreativt utvecklingsarbete och identifierat delade behov för hur man skall kunna arbeta vidare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.