Samot Etapp 4

Diarienummer 2014-05335
Koordinator Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2017
Status Genomfört

Syfte och mål

Bifogad slutrapport (2006-2017) beskriver verksamhet och måluppfyllnad för SAMOT VINN Excellence center vid Karlstads universitet.

Resultat och förväntade effekter

Bifogad slutrapport (2006-2017) beskriver utfallet för SAMOT VINN Excellence center vid Karlstads universitet.

Upplägg och genomförande

Bifogad slutrapport (2006-2017) beskriver upplägg och genomförande för SAMOT VINN Excellence center vid Karlstads universitet.

Externa länkar

Beskriver SAMOT och dess verksamhet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.