Samordningsinsatser inom PFF och MERA -2007

Diarienummer
Koordinator FKG - Fordonskomponentgruppen AB
Bidrag från Vinnova 1 074 997 kronor
Projektets löptid januari 2007 - december 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03507

Statistik för sidan