Samordning av ansökan om inrättande av Knowledge and Innovation Community (KIC)

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Rektors kansli
Bidrag från Vinnova 675 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00977

Statistik för sidan