Sammet Samverkande metoder för kundinteraktiv tjänsteutveckling

Diarienummer
Koordinator Dataföreningen i Sverige Service AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02884

Statistik för sidan