Sammet Samverkande metoder för kundinteraktiv tjänsteutveckling

Diarienummer 2007-02884
Koordinator Dataföreningen i Sverige Service AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - november 2010
Status Avslutat