Sammanhållen eFörvaltning i stat och kommun inom näringslivsutveckling

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - december 2010
Status Avslutat