Samhällsspelet

Diarienummer
Koordinator BeeMobile Consulting AB - BeeMobile Consulting AB, Huvudkontor
Bidrag från Vinnova 360 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har uppnått de syften och mål uppsatta i pilotprojektet med reservation för att vi skulle vilja göra en större och mer givande försäljning samt ha många fler registrerade användare/spelare. Ungdomarna inom IQ har definitivt fått ny kunskap och möjligheter att berika sina liv och få en bättre livskvalitet. BeeMobile har lärt sig många viktiga insikter om arbete med barn och ungdomar, spelteori och spelbranschen - och det är helt ovärderligt för alla parter.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade utfallet var sponsring och medfinansiär från kommersiella aktörer och myndigheter i form av renodlade konsultuppdrag som handlar om att förmedla en viss information genom ´spelifiering´ eller som en renodlad marknadsföringsinsats. I första hand handlar det för dessa kunder om ´pris per kontakt´, dvs vad kostar det att nå EN spelare, eftersom det inte finns något spel eller några spelare så går inte det att beräkna (eller blir väldigt högt). Ungdomarna jobbar hårt på att få fram spelare och det hade underlättat för dem om de hade en trailer eller ett demo som de kunde spela.

Upplägg och genomförande

Ungdomarnas roll borde definieras tydligare, ifrån BeeMobile, IQ som organisation med även ungdomarna själva. Förslagsvis bör man fokusera kring ETT område, exempelvis spelbarhet - ´vill man spela den typen av spel och ger det oss chansen att berika våra liv?´ När ungdomarna är iblandade i varje steg så måste företaget se till att de dyker upp, i tid och förberedda - det är tyvärr inte alltid BeeMobile har kunnat hantera barnen på rätt sätt och man glömmer lätt att de är just barn.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.