Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samhälliga beredskapsnivåer (readiness levels) för delade autonoma fordon.

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE ICT Viktoria
Bidrag från Vinnova 6 548 800 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2023
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång Innovationer för ett hållbart samhälle - 2018

Syfte och mål

Många av världens uppmärksamhet har fångats av autonoma fordon (AV), men industrin har förlorat syn på hur vissa beteenden och tjänster är förutsättningar för samhället som använder AV: s väl. Samfund och transitoperatörer need to understand why riding rides works in some regions, but not others, and how to replicate success. Den här industridoktorn syftar till att bygga på metodologin för metodnivå för att skapa ramar för utvärdering och rekommendationer för ökad riddaring och AV-acceptans, känd som samhällsberedskapsnivåer för autonoma fordon.

Förväntade effekter och resultat

1: definiera ramverket självt för att mäta vilka tjänster, politik eller teknik de behöver utvecklas för att förbereda sig för nya mobilitetsalternativ kriterier för utvärdering och rekommenderade strategier för att stödja förändringar. 2: Skapa en digital webbplats där användare kan komma åt SRL Framework för att utvärdera deras stad / organisation / region och få en anpassad lista över strategier och nästa steg. 3: Den primära utredaren ska uppfylla kraven för en industriell doktorand. 4: Skapa en affärsmodell för en operatör att införliva autonoma fordon i kollektivtrafik.

Planerat upplägg och genomförande

WP 1: Project Management + Coursework Jan 1 2019 - Dec 15 2022 WP 2: Background + Analysis Feb 1 2019 - Nov 15 2021 WP 3: Societal Readiness Level Framework Nov 1 2019 - Nov 15 2022 WP 4: Evolving Operator Business Model Development Feb 1 2021 - Feb 15 2022

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 september 2022

Diarienummer 2018-04063

Statistik för sidan