Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samgods 2009

Diarienummer
Koordinator STATENS INSTITUT F KOMMUNIKATIONSANALYS - Statens institut för kommunikationsanalys, Östersund
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01039

Statistik för sidan