Samband mellan neuronal och vaskulär patogenes vid morbiditet hos för tidigt födda barn

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Bidrag från Vinnova 2 040 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - augusti 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01152

Statistik för sidan