Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samband mellan neuronal och vaskulär patogenes vid morbiditet hos för tidigt födda barn

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Bidrag från Vinnova 2 040 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - augusti 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01152

Statistik för sidan