Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SALSS 2017

Diarienummer
Koordinator Du Haan Groupe Inc, 003136-9895 - SALSS
Bidrag från Vinnova 175 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Swedish-American Life Science Summit är ett nätverk och en årlig konferens syftande att sammanföra forskare, företagsledare och finansiärer inom Life Science-sektorn. Målet är att stimulera företagsamhet, underlätta forskning och innovation genom att öka investeringar, kunskapsutbyte och partnerskap, samt etablera Sthlm som ett internationellt ledande innovations- och forskningscentrum. SALSS 2017 har fått mycket positivt gensvar från deltagare, uppmärksamhet från media, samt väckt internationellt intresse för kommande SALSS, vilket vittnar om god måluppfyllelse.

Resultat och förväntade effekter

SALSS 2017 resulterade i nya relationer mellan investerare, företag och yrkesverksamma i branschen, debatt och kunskapsutbyten, medial uppmärksamhet, samt potentiella transaktioner. Förväntade effekter innefattar att öka utländska investerares medvetenhet om svenska företag och engagemang i svenskt näringsliv. Idag är SALSS ett internationellt nätverk och mötesplats. En förväntning är att SALSS växer till ett globalt forum för finansiärer, företag och forskare från hela världen, vilket således bidrar till att säkra kapital från de länder som har störst kapitalöverskott.

Upplägg och genomförande

SALSS bedrivs f.n. projektform. Projektledaren arbetade deltid, 25-50% okt 2016 t.o.m. apr 2017, därefter heltid maj t.o.m. sep, stödd av främst ordföranden. Ansvarsuppgifter innefattade kontakt med sponsor- och partnerföretag, finansiell planering, inbjudan av talare, företag och deltagare, arrangemang av faciliteter och logistik, uppföljning och utvärdering. Logistikansvarig, projektassistent, funktionärer arbetade deltid. Ordf. arbetar aktivt strategiskt hela året med att marknadsföra och sammanföra företag, finansiärer, andra relevanta samarbetspartners.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2017

Diarienummer 2017-02874

Statistik för sidan