Säkra livsmedel - elektronisk bäst-före märkning

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Norrköping
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - november 2011
Status Avslutat