Säkerhetsutrustning för lastning

Diarienummer
Koordinator SWEDOCK AB
Bidrag från Vinnova 68 400 kronor
Projektets löptid januari 2011 - april 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utvärdera en ide kring ett loggningssystem för hantering av gods vid av och pålastning. Projektet har avslutats då kundbehoven visade sig vara för otydliga.

Resultat och förväntade effekter

Kundkravsanalysen visade ett mer diversifierat behov än väntat och att marknaden ligger längre fram i tiden.

Upplägg och genomförande

Projektet har analyserat kundkrav för det nya systemet. Vi har också gjort en inledande konkurrentanalys. Inledande studier kring elektronikutvecklingen har genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.