Säkerhetsteknik på byggarbetsplatser och vägarbeten

Diarienummer 2017-03330
Koordinator Brinja AB
Bidrag från Vinnova 275 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Test högfrekvenssensor i byggnaden för att öka säkerheten genom att varna arbetstagare med en sannolik olycka med en maskin.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att visa sannolikheten för ökad säkerhet genom att använda radarteknik runt byggmiljöerna och en av de mest intressanta hur mycket maskiner kan kommunicera med människor genom ny teknik

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras inom Göteborgs och kommer att genomföras ca 8 månader från och med augusti 2017.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.