Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Säkerhetsteknik på byggarbetsplatser och vägarbeten

Diarienummer
Koordinator Brinja AB
Bidrag från Vinnova 275 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Projektets syften och mål var till stor del uppfyllda genom utförda experiment och utvärderingar samt marknadsundersökningar.

Resultat och förväntade effekter

Vi har kunnat konstatera att regulatoriskia krav och komplexa bolagsstrukturer kommer utgöra de största utmaningarna för att ta resultaten vidare till en färdig produkt.

Upplägg och genomförande

Vårt upplägg med flertalet externa sammarbetsparter har komplicerat och fördröjt projektet. Vidare har vi kontaterat att sidoprojekt kan utgöra hinder i form av krävda resurser för ett litet bolag som Brinja.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 juni 2017

Diarienummer 2017-03330

Statistik för sidan