Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Säkerhetssele med geo-lokalisering

Diarienummer
Koordinator 4light AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

4light ABs mål med innovationsprojektet har varit att utveckla och användartesta en prototyp av en säkerhetssele vars syfte ar att medvetandegöra och andra osäkert beteende pa byggarbetsplatser. Genom samarbete med Peab Anlaggning AB har 4light AB kunnat utveckla tilltänkt prototyp, och därigenom uppfylla projektets övergripande målbild.

Långsiktiga effekter som förväntas

4light AB har genom innovationsprojektet kunnat utveckla en prototyp av en säkerhetssele som innehar geo-lokaliseringsteknologi samt ett ljus-system med olika farger för att informerar bararen och dennes omgivning nar man befinner sig i omraden pa byggarbetsplatser dar olyckor ofta sker. Prototypen avses nu att vidareutvecklas till en kommersialiserbar produkt som ska marknadsföras mot byggbranschen med syftet att medvetandegor osakert beteende på byggarbetsplatser for att successivt forandra det till ett sakerhetsmedvetet beteende.

Upplägg och genomförande

4light AB har i innovationsprojektet samarbetat med Peab Anlaggning AB för att utveckla och användartesta en prototyp av en säkerhetssele för byggbranschen. Prototypen har tack vare samarbetet kunnat framställas och delvis användartestas (viss fälttestning kvarstår), och projektets utförandet har därmed följt tilltänkt genomförande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 november 2017

Diarienummer 2017-05049

Statistik för sidan