Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Säkerhetslösningar baserade på intelligent videoanalys

Diarienummer
Koordinator Cognimatics Aktiebolag - Cognimatics Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - januari 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Inom säkerhetsmarknaden finns en vilja att effektivisera övervakning som annars måste göras manuellt. Dessutom sker nu ett skifte mot IP-baserad utrustning som ersätter analoga kameroroch sensorer av olika slag. IP-kameror har bland annat den fördelen att de har en internprocessor som i vissa fall kan användas för att köra mjukvara för videoanalys. På så sätt kankameranomvandlas till en autonom sensor där all bearbetning av signal sker på kameran. Just att använda den inbyggda processorn för bildbehandling är en stor styrka hos Cognimatics där vi har en världsledande ställning sedan en tid tillbaka. Sådana system blir väldigt lätta att sköta och är i princip obegränsat skalbara, vilket inte alls är fallet då video ska analysera på PC, vilket är vad merparten av konkurrenterna gör. Med den satsning som beskrivs i ansökan skulle vi kunna utveckla vår befintliga teknik vidare så att vi kan möta de krav som säkerhetsmarknaden ställer. Mycket av den nödvändiga tekniken och funktionaliteten är redan på plats och skulle kunna återanvändas inom detta nya område.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet från projektet kommer att kommersialiseras i takt med att produkterna blir färdiga. I första hand kommer vi att lansera produkterna genom de marknadskanaler vi redan har upparbetat. Dessa består främst av ett nätverk av återförsäljare som vi har. Att nå ut med nya produkter denna väg kräver relativt lite resurser. Då vår partner Axis Communication också har ett stort intresse av att sprida kunskapen om nya intelligenta IP lösningar, kommer de också att vara en kraftfull marknadsförare av våra produkter. Eftersom våra produkter dessutom utgörs av mjukvara så krävs inga leveranser av fysiska produkter, istället laddas mjukvaran ner via Internet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04713

Statistik för sidan