Säkerhet i inbyggda system (V-trustEE)

Diarienummer 2017-05027
Koordinator RISE SICS Västerås AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 499 908 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

Syfte och mål

Cyber-brottslighet och cyber-terrorism har blivit konkreta hot mot vårt samhälle. I takt med den ökande digitaliseringen ökar riskerna för att samhällskritiska system och infrastrukturer skall attackeras. Dagens infrastruktur eller nätverksanslutna industriella automationssystem är bristfälligt skyddade mot cyberattacker. Denna ansökan avser förberedelsearbete inför en EU-ansökan för finansiering av ett projekt som adresserar denna utmaning genom att utveckla cybersäkerhetslösningar för nätverksanslutna industriella automationssystem.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera i en projektansökan, som i sin tur förväntas leda till ett europeiskt projekt som utvecklar teknik som förbättrar förmågan att identifiera sårbarheter i nätverksanslutna industriella automationssystem och bedöma lämpliga motåtgärder. Kärnan i projektet är en modell (en digital tvilling) av det industriella automationssystemet, som genom arkitekturanpassningar, kontinuerlig monitorering och inlärning hålls överensstämd med det verkliga systemet.

Planerat upplägg och genomförande

Följande aktiviteter planeras A1. Litteraturstudie [Dec’17-March’18] A2. Workshops med industriella och akademiska samarbetspartners [Jan’18-April’18] A3. Formering av det svenska konsortiet [March’18-May’18] A4. Formering av det internationella konsortiet [March’18-May’18] A5. Utarbetande av detaljerna i projektkonceptet [March’18-June’18]: Baserat på A1-A4 kommer vi att utkristallisera det underliggande konceptet och definiera ett antal arbetspaket.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.