Säkerhet i inbyggda system (V-trustEE)

Diarienummer 2017-05027
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 499 908 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

Syfte och mål

Projektets syfte är att möjliggöra formeringen av ett konsortium och utveckla ett koncept som kan ligga till grund för en europeisk forskningsansökan. Projektmålen är uppfyllda eftersom effekten blev att vi skickade in en ansökan till H2020-utlysningen SU-ICT-01-2018: Dynamic countering of cyber-attacks.

Resultat och förväntade effekter

Formering av koncept som ligger till grund för en europeisk forskningsansökan och ett internationellt konsortium med deltagande av svenskt näringsliv och forskningsutförare. Effekten av detta, helt i enlighet förväntningarna, är att en forskningsansökan skickat in, med titeln "Trusted Embedded Cooperating Cyber- Physical Systems (TRUSTEE)" och medverkan av Volvo Construction Equipment, RISE och MDH.

Upplägg och genomförande

I enlighet med projektplanen. Samarbetet i projektet har fungerat väl, inklusive interaktionen med de företag som vi interagerat med.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.