Säker distribution

Diarienummer 2005-02512
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid februari 2006 - januari 2009
Status Avslutat

Externa länkar