Säker attributhantering för styrning av åtkomst

Diarienummer 2009-04669
Koordinator Axiomatics AB
Bidrag från Vinnova 960 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2010
Status Avslutat