SAFFO - RFID Sensor Tag

Diarienummer 2008-01021
Koordinator IMEGO Aktiebolag - IMEGO AB
Bidrag från Vinnova 2 112 800 kronor
Projektets löptid juli 2008 - juni 2010
Status Avslutat