SAFFO - RFID Sensor Tag

Diarienummer
Koordinator IMEGO Aktiebolag - IMEGO AB
Bidrag från Vinnova 2 112 800 kronor
Projektets löptid juli 2008 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01021

Statistik för sidan