Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Saffire - skorstensgivare

Diarienummer
Koordinator DCN Business Development AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Med den här studien vill vi skaffa oss tillräckliga kunskaper i immaterialrätt för att kunna utveckla innovationen färdigt i dess nuvarande utformning men också för att för framtiden skapa en kunskapsplattform inom företaget för att effektivt kunna vidareutveckla nya generationer av produkten/tjänsten. Med större kunskap kring förfarandet inom immaterialrätt minskar vi risken att förlora kontrollen över innovationsprocessen och hur marknadsintroduktionen genomförs. Ett fullgott IPR-arbete är av yttersta vikt när institutionella investerare bedömer en investering.

Förväntade effekter och resultat

För att hitta en för företaget användbar strategi vill vi belysa de svårigheter som kan uppkomma vid utvecklingsprocessen och därigenom korta vår tid till marknad och skapa förutsättningar att använda de tillgängliga ekonomiska resurserna effektivt. För att nå dit behöver vi hjälp med att granska vår affärsplan, förstå vår innovation och arbete med varumärket. Vi behöver även utreda andra förekommande innovationer/patent och vilka som äger rättigheten/-na. Vi behöver analysera våra kostnader för att skydda vår innovation både avseende varumärke och produkt.

Planerat upplägg och genomförande

A: Studie affärsplan, identifiera viktiga innovationer och varumärke/n, utredning ma vilka som ligger bakom respektive innovation, studium av befintlig IPR portfölj, ägande och analys av matchning mellan viktiga innovationer och IPR portfölj. B: Omvärldsanalys avseende andra existerande lösningar, innefattande analys baserad på tekniksökning/ar med fokus på ev. existerande hindrande patentskydd, och dokumentering av ev. existerande relevanta företag och individer. C: Slutsatser A+B och med bas i detta utarbetande av en långsiktig IP-strategi tillsammans med utföraren

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 augusti 2022

Diarienummer 2018-04951

Statistik för sidan