SAFER Etapp 3

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 40 000 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med SAFER är att skapa ett excellent kompetenscentrum för fordons- och trafiksäkerhetsforskning. Visionen har varit att genom excellent multi-disciplinär forskning och samverkan eliminera dödsolyckor och svåra skador i trafiken. Genom detta ska svensk industri, samhälle och akademi bli världsledande inom fordons- och trafiksäkerhet. Genom en självutvärdering och 17 dokumenterade success stories visar SAFER att målet har uppnåtts. SAFER är ett väletablerat, internationellt känt centrum med över 30 parter och 300 forskare och experter. Etapp 4 har startat.

Resultat och förväntade effekter

För etapp 3 har SAFER uttryckt resultat och förväntade effekter i en Wanted Position 2016: Åstadkomma resultat i verklig trafik; Vara nav för svensk trafiksäkerhetsforskning; Erkänd som en världsledande miljö för trafiksäkerhetsforskning; Ha den bredd på parter i SAFER och samarbeten med nationella och internationella aktörer som krävs för att nå visionen; Ha en balanserad projektportfölj och en långsiktig finansiering. Under Etapp 3 har SAFER, som har Chalmers som värd, haft 27 parter och 8 associerade parter. Sedan 2006 har över 600 artiklar från mer än 240 projekt publicerats.

Upplägg och genomförande

SAFER består av parter från industri, samhälle, akademi och institut som förenas av en gemensam vision - att eliminera dödsolyckor och svårt skadade i trafiken. Parterna genomför gemensamma, multi-disciplinära projekt och resultaten blir ökad kunskap och innovationer. Parterna har tillgång till en gemensam kreativ miljö i Lindholmen Science Park. Denna miljö utgör ett nav som även attraherar internationella forskare och experter. Parterna har enats om 7 fokusområden med aktuella forskningsfrågor och innovationsbehov. Upplägget har varit dokumenterat framgångsrikt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01597

Statistik för sidan