SAFER - link in a global network of excellence

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - januari 2010
Status Avslutat

Externa länkar