Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Saber

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Distansöverbryggande teknik
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - december 2010
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Saber hjälper fastighetsägare att sänka energiförbrukningen med 15-20%. Med hjälp av en patenterad energialgoritm, utvecklad på Luleå tekniska universitet med stöd av Svensk Fjärrvärme och Energimyndigheten, kan fastighetsägaren se hur energianvändningen fördelas på uppvärmning respektive varmvattenproduktion. Denna information tillsammans med råd om hur man kan sänka energiförbrukningen, gör att fastighetsägare i snitt sänker förbrukningen av energi med 15-20%. Användaren kan via en webbportal se vad energin används till och hur effektivt energin används jämfört med andra liknande fastigheter. Målet är att spara energi med hjälp av smart IT utvecklad via användarmedverkan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet skall, i samverkan med användarna, utveckla innovativa lösningar för energibesparing. Projektet skall, i samverkan med användarna, ta fram minst 3 olika affärsformer. Effektbegränsning styrd av Saber skall provas på minst en fastighet.

Upplägg och genomförande

Vi skall i tre separata omgångar placera ut Saberenheter hos provanvändare för test. Vi vill genom användarmedverkan kunna vidareutveckla Saber både vad gäller funktionalitet och affärsformer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03121

Statistik för sidan