SaaS test and monitoring of Software Defined Networks

Diarienummer 2014-02249
Koordinator NETROUNDS SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 280 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att Netrounds skulle identifiera marknadens behov för test/monitorering in storskaliga SDN/NFV tjänster samt ta fram en plan för vidareuvtveckling för att möta dessa krav. Målet har uppfyllts till 100% och vi har utformat en konkret plan för arbetet inom området under 2015 och 2016.

Resultat och förväntade effekter

Vi har etablerat partnerskap med ledande leverantörer inom området, exempelvis Alcatel-Lucent, Intel och Nokia. Partnerskapen, tillsammans med den insikt vi har fått om branschen och var den är på väg, gör oss väl rustade för att arbeta målinriktat med att etablera oss som en ledande global leverantör inom vår nisch inom en period av 2-5 år.

Upplägg och genomförande

Vi har deltagit på ett flertal konferenser. Vi har jobbat tillsammans med ledande leverantörer, där vi också etablerat tekniska partnerskap. Vi har utformat en strategi, baserat på den kunskap vi har uppnått, samt utformat en plan för 2015/2016. Vi har jobbat rent tekniskt tillsammans med leverantörer, för att anpassa oss till den tekniska miljön.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.