Saapho

Diarienummer
Koordinator Liquid Media AB
Bidrag från Vinnova 836 600 kronor
Projektets löptid juli 2011 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram ett system som gör det möjligt att stödja aktivt åldrande genom att hjälpa äldre att delta i självbetjäningssamhället med självständighet och värdighet i behåll. Det integrerade system som tagits fram har framgångsrikt testats i Barcelona och Ljubljana. Dessa användartester genomfördes i hemmiljö hos ett 20-tal äldre användare utan tidigare erfarenhet av IKT eller datorer.

Resultat och förväntade effekter

En fullt integrerad prototyp har tagits fram och testats hos användargrupper i Ljubljana och Barcelona med goda resultat. Den kunskap, design och teknik som tagits fram under projektet kommer återanvändas i framtida projekt. Trots att vägen är lång mot en kommersiell produkt visar de marknadsundersökningar som utförts samt de samtal som förts med industriella intressenter, att det finns en god marknadspotential för Saapho. Diskussioner kring kommersialisering pågår inom konsortiet.

Upplägg och genomförande

Saapho togs fram i ett iterativt flöde där varje prototyp genomgick ett antal cykler av design, utveckling, test och utvärdering. Ett stort antal möten, både distansmöten och fysiska, har genomförts under projektet. De äldre som deltagit som testare under utvecklingsarbetet har varit av mycket stor vikt då de har bidragit med praktisk och konkret input i ett område där riktlinjer och standarder ofta inte hinner med den snabba utvecklingen av både teknik och samhälle.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.