SAAPHO

Diarienummer
Koordinator Touchtech AB
Bidrag från Vinnova 736 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Att öka livsstandarden för de äldre genom att göra de mer självständiga. Active Aging syftar till att förbättre det som främjar hälsovård, deltagande och säkerhet. Systemet som skall utvecklas ska fokusera på att öka tillgängligheten till många typer av vård, deltagande och säkerhetstjänster med hjälp av användargränssnitt som är enkla att använda. Touchtech kommer ansvara för användargränssnitten på touchskärmar och manniska-datorinteraktion.

Resultat och förväntade effekter

The aim of SAAPHO is to stimulate and support seniors to participate in the self-serve society by preserving and enhancing their independence

Upplägg och genomförande

Se projektbeskrivningsdokumentet. Touchtech kommer främst vara delaktiga i att utveckla användargränssnitten på diverse touch och interaktiva skärmar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.