SAAPHO - Cypak

Diarienummer
Koordinator CyPak AB
Bidrag från Vinnova 910 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för SAAPHO är att stötta aktivet i åldrandet, genom att hjälpa äldre att delta aktivt i samhället, bevara och att förhöja deras självständighet och värdighet genom användandet av innovativa ICT-baserade lösningar. Systemet fokuseras på ökad tillgänglighet till ett antal av häslovårds-, deltagande- , och säkerhetstjänster genom lättanvända användargränssnitt. Målet är att skapa och testa ett system inkluderande ett antal sensorer. Systemet skall visa nytta för användare, samhälle och ha livskraftigt ekonomisk affärsplan.

Resultat och förväntade effekter

* Rätt kravställning med äldre som målgrupp samt återkoppling från dessa. * En knuff för att får Ambient Assisted Living genom ICT att gå igång och spridas i högre grad kommersiellt, samt * Livskraftiga business case / affärsmodeller

Upplägg och genomförande

Projeket löper över tre år och består av sju olika Work Packages (WP). Cypak är primärt engagerat i: Health Care technologies. Cypak leder WP2. Samarbetet främst med ZDUS, FICE (end users) och IZM & AIBIS (R&D, resp web portal & middelware). Organiseras via veckoatliga telcos, samt F2F minst var 6:e månad. Dissemination & Exploitation. Cypak leder detta WP. Primärt tillsammmans med Technosite, ZDUS & BDigital.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.