Så byggdes effektivitet i svensk industri

Diarienummer 2008-04120
Koordinator Uppsala universitet - Ekonomisk-historiska institutionen
Bidrag från Vinnova 1 479 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - november 2012
Status Avslutat