Så byggdes effektivitet i svensk industri

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Ekonomisk-historiska institutionen
Bidrag från Vinnova 1 479 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - november 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04120

Statistik för sidan