Runner_MDH

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 1 884 000 kronor
Projektets löptid maj 2011 - maj 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01734

Statistik för sidan